Het bestuur van V²G bestaat m.i.v. 01-03-2002 uit de volgende personen:

Redactie:
Het bulletin verschijnt op Internet onder http://www.intercon.nl/v2g. Leden, die niet in het bezit zijn van een PC, kunnen zich abonneren voor ƒ 10,-- per jaar voor vier nummers.