VēG-


Bulletin

Vereniging voor Experimenteel Vereniging voor
Radio Onderzoek Nederland Radio Zend Amateurs


Officieel orgaan van de VERON en VRZA Afdeling Groningen.