Terug

ID-tjes met IC-tjes.

Onder deze kop zullen wij de lezers verblijden
met schakelingen van bekende ICís.

In veel schakelingen wordt gebruik gemaakt van een dubbelgebalanceerde mixer
en een zeer bekend type is de NE 602/612. Dit IC heeft naast de mixer nog een
oscillator en een spanningsstabilisator aan boord. Hij kan werken tot 500 MHZ
en de LO werkt tot 200 MHz. In fig. 1 zien we het principeschema.

                                                                Fig. 1

 

Tussen de pinnen 1 en 2 zien we een differentiŽle versterker, welke een
gebalanceerd transistorpaar aanstuurt (de zgn. "Gilbert cell").
Het voordeel van een dubbelgebalanceerde mixer (DBM) is dat de in- en uitgangsfrequenties zelf worden onderdrukt, zodat alleen de som- en verschilsignalen (en hun harmonischen) worden doorgelaten. Op de ingangen kunnen verschillende schakelingen worden aangesloten zoals bijv. een afgestemde kring met een Tokospoel en een afstemcondensator of varicap.

Men dient er voor te zorgen dat op de ingang 1 en 2 geen gelijkspanning wordt
aangesloten of een weerstand naar aarde gelegd wordt i.v.m. de "bias" welke aan
de basis van de transistoren gelegd wordt.

De oscillatormogelijkheden zijn ook legio. Tussen de aansluitpennen 6 en 7
bevindt zich een transistor met daarachter een buffer, die samen met de vier
transistoren de andere ingang van de mixer vormen. Hier zijn ook weer
verschillende vormen mogelijk o.a.
- gebruik van een externe VFO
- het opnemen van een kristal of L/C-kring in een oscillatorschakeling met de
  transistor aan de klemmen 6 en 7.

De uitgangspennen 4 en 5 zijn ook op verschillende manieren aan te sluiten.
- symmetrisch, beide pennen worden aangesloten.
- Op een van de pennen wordt een kristal-, keramisch of L/C filter aangesloten
  of een low-pass filter.

De specificaties zijn globaal als volgt:
Vcc min. 4,5 V    max. 8 V.
De opgenomen stroom bedraagt ong. 2,5 mA.
Ingangsfrequentie is max. 500 MHz.
De oscillatorfrequentie is max. 200 MHz.
De conversieversterking bedraagt 18 dB.
RF-inputimpedantie is 1,5 kOhm.
Het derde-orde interceptpunt bedraagt 15 dBm.

Door dit laatste punt wordt aangeraden het LO-signaal beneden de 200 mV te
houden en het HF-signaal onder de 70 mV.

Onderstaand een eenvoudig circuitje om eens mee te beginnen.

Via het bandfilter met 2x KANK3333R (80 meter band) bereikt het
antenne-signaal de ingang van de NE 602. De oscillator bestaat uit de inwendige
transistor tussen de aansluitpunten 6 en 7 en de aangesloten kring.
Aan de uitgangen 4 en 5 komt het LF-signaal op de ingangen van de 386, wordt
versterkt en aan de koptelefoon doorgegeven.
Let op de ontkoppeling van de NE 602!

Terug