Terug

Impedantieaanpassing.

Iedere zendamateur kent het probleem van het verlengen van een (coax) kabel. De handigste methode is aan het kabelverlengstuk een plug te zetten en dan met behulp van een tussenstukje de verbinding te maken. Dat is een goede methode voor twee of meer stukken kabel met dezelfde karakteristieke impedantie Z0.

Als echter de Z0 van de kabelstukken ongelijk is, stel Z01 en Z02, dan hebben we een probleem. Dat is overigens op te lossen met een stukje kabel met een lengte l /4 en een kar. imp.

Als nu de ene kabel een Z01 = 50W en de andere een Z02 = 92W heeft, moeten we een stukje kabel hebben met een kar.imp. van 67.8W en dat is een heel weinig voorkomende kabeltype.

Het kan echter ook anders, maar daarvoor eerst een stukje theorie van de lange leidingen:

Als we een stuk kabel hebben met een kar.imp Z0 en een lengte x.l dat is afgesloten met een willekeurige impedantie Ze, is de impedantie aan het andere eind Zin bepaald door:

Door deze formule toe te passen op de impedanties Z01 en Z02 en door toepassing van de complexe rekenwijze krijgen we een vergelijking waaruit tan(b .x) kan worden opgelost. Het resultaat hiervan is:

Dit behoeft denk ik enige toelichting. Als de waarden voor Z01 en Z02 in deze formule worden gestopt vinden we de waarde van tan(b x) als een getal. Door van dit getal de atan (of inverse tan, tan-1) te bepalen wordt (b x) gevonden. De zakjapanner moet daarbij in de mode RAD staan. Delen door 2p geeft dan de waarde van x. Dit is de fractie van de golflengte l in de kabel. De golflengte l in de kabel wordt bepaald uit de fasesnelheid Vf en deze is afhankelijk van de verkortingsfactor k van het soort kabel. Voor volpolytheen is k=0.66 en voor schuimpolytheen is de k=0.83. Voor lucht is k=1 en daarmee is Vf=k.c=1.c (lichtsnelheid in vacuŁm).

 

 

 

Praktische uitvoering:

Vul in bovenstaande formule de waarden voor Z01 en Z02 in en bepaal daarmee x. Kijk in een kabeltabel hoe groot k bij Z01 en Z02 is en bepaal Vf. De waarde van Vf (in km/s) delen door de frequentie (in kHz) geeft de golflengte l in de kabel en x.l geeft de lengte van de stukjes tussen te voegen kabel in meter.

Het voordeel van deze methode is dat je geen kabel met buitenissige Z0 nodig hebt; gewoon twee stukjes van de al aanwezige kabel nemen.

73 de Bert, PA0QQX.

Terug