Terug

Van de voorzitter.

De eerste keer mijn bijdrage via Internet. Ik doe het maar op dezelfde manier als in het verleden, dus met een 14-punts Times New Roman letter. De redactie verkleinde het A4-formaat naar A5. Bleef dus zo ongeveer een 10-punts letter over. Zijn er andere lettertypen, die op het beeldscherm beter leesbaar zijn? Ik houd me aanbevolen.

Hopelijk is deze uitgave van het VēG-Bulletin, dus een elektronische versie en voor de echte papiervreters op aanvraag toch nog een papieren versie, een langer leven beschoren dan de uitgave, die de laatste jaren onder redactie van Jan Kroon is verschenen. In ieder geval vanaf deze plaats veel succes toegewenst.

Dirk, pe2ddw en ik zijn naar de verenigingsraad van de Veron geweest.
Wij hebben de Veron-leden schromelijk onderschat. Het zijn geen ja-knikkers! Aangaande de voorstellen van het hoofdbestuur m.b.t. de cw-eis was een grote meerderheid tegen de eerste drie voorstellen. Alleen het vierde voorstel werd aangenomen. Dit houdt in, dat de Veron tijdens de komende IARU Region 1 Conferentie het standpunt inneemt dat gericht is op het handhaven van de morse-eis in de ITU Radio Regulations.

We hebben nog geprobeerd het voorstel van onze afdeling voor dat van hoofdbestuur behandeld te krijgen, maar dat werd niet door de vergadering overgenomen. Na de stemmingen over de voorstellen van het hoofdbestuur hebben wij ons voorstel ingetrokken.

Het voorstel van de Afdeling Assen om de cw-segmenten te handhaven bij afschaffen van de morse-eis werd met overgrote meerderheid aangenomen. De cw-segmenten zijn in de hf-banden door de verenigingen ingesteld. En zijn dus voor niet-leden van de verenigingen niet bindend.

Dat de Veron nu het standpunt inneemt dat de morse-eis moet blijven, betekent natuurlijk niet, dat dit inderdaad gebeurt. Het buitenland is nog steeds groter dan het binnenland.

Verder was het een heel plezierige verenigingsraad: de koffie was goed, de broodjes waren smakelijk en de treinen reden op tijd. Wat wil je nog meer.

Piet, pa3ful

Terug