V2G


Bulletin

Jaargang 2001 uitgave 2

In dit nummer:

Van de Voorzitter
Klik hier om het artikel te lezen
Verslag van de afgelopen vergadering en agenda van de komende vergaderingen.
Klik hier om het artikel te lezen
Van de Redactie
Klik hier om het artikel te lezen
De buizentester MK IV van AVO.
Met dit instrument is men in staat op efficiŽnte manier een veelheid aan elektronenbuizen te testen op goede werking. Vanzelfsprekend moet een bijbehorend databoek die gegevens bevatten, welke het mogelijk maken op eenvoudige manier de betreffende buis te testen. Hierbij is AVO in veel gevallen uitgegaan van de buisgegevens van de fabrikant.
Klik hier om het artikel te lezen

ID-tjes met IC-tjes: De 555
Midden zeventiger jaren bracht Signetics de 555 timer op de markt, een uniek functieblok dat erg populair geworden is. De 555 bestaat uit twee comparatoren, een bistabiele flipflop, een ontlaadtransistor en een spanningsdeler.
Klik hier om het artikel te lezen

Het Groninger DX Certificaat.
Klik hier om het artikel te lezen
Advertentie Okaphone

Advertentie BNC